Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

Natjačaj prijem u radni odnos – dr. med. u Trpnju

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je ga bio obvezan polagati)

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

2) 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

3) 1 vozač, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

UVJETI:

 Ad 1) VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 Ad 2) SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

 Ad 3) SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i ravnatelj Doma zdravlja Korčula raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija

 

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendije u iznosu od 600 kn mjesečno, počevši od školske godine 2019/2020
 2.  Na natječaj se mogu javiti učenici upisani u srednju školu smjer medicinska sestra/medicinski tehničar u školskoj godini 2019/2020
 3. Pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji:
  - ispunjava uvjet iz točke II. ovog natječaja
  - nije ponavljao razred srednje škole
  - nije korisnik kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi
  - ima prebivalište na području nadležnosti Doma zdravlja Korčula