Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.

  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.g.  do 31.12.2017.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

AOP 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Prihod o Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za tri polaznika samo u 2017. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA ZA 2018., 2019. I 2020. GODINU

Dom zdravlja Korčula pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Korčule, općina Lumbarda, Orebić, Smokvice i općine Trpanj – prostorno radi se o zapadnoj polovini poluotoka Pelješca te gotovo 2/3 otoka Korčule.

Registar ugovora o Javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu  nalazi se u privitku u PDF-u