Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

I  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

DOM ZDRAVLJA KORČULA

KORČULA, Ulica 57 br. 5

 Ur. br.: 2327/16

Korčula, 06. prosinca 2016. god.

Sukladno  Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka  34.  Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, Korčula ( u nastavku Dom) donosi :

 

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula

Na  temelju članka 59. Zakona o  zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 114/12, 82/13, 22/14, 154/14. 70/16) i članka 24. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisuje