Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula

Na  temelju članka 59. Zakona o  zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 114/12, 82/13, 22/14, 154/14. 70/16) i članka 24. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisuje

J A V N I P O Z I V

 

Predstavniku radnika u Upravnom vijeću Doma zdravlja Korčula Ivanu Nobilo mandat ističe dana 14. studenog 2016 godine.

O D L U K A o izboru specijalizanta

URED RAVNATELJA
Naš znak: 1810/16
Datum: 3. listopada 2016. god.
Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i članka 9. Pravilnika o mjerilima za
prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja, donio je
O D L U K U
o izboru specijalizanta