Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

NABAVLJENA NOVA OPREMA Stomatološka stolica, 4-kanalni stimulator i vozilo VW Take Up

dennnnn

Za Ambulantu dentalne medicine u Smokvici u kojoj za oko 1.000 osiguranika skrbe  dr. Marina Didović i m.s.  Branka Tasovac, krajem svibnja 2017. god. nabavljena je nova stomatološka jedinica Estetica E30 S Kavo -Evolution s kompresorom ukupne  vrijednosti 119.990,63 kn.

SPECIJALIST HEMATOLOGIJE – Obavijest pacijentima

U Domu zdravlja Korčula sa radom počinje liječnik specijalist hematologije, dr. Joško Vučković, koji će raditi jedanput mjesečno. Pacijenti se mogu naručiti na broj 711-660, a pri dolasku u ambulantu moraju imati uputnicu.

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

I  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma