Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Obavijest

 SANDRA PECOTIĆ JERIČEVIĆ, dr.med. spec. fizijatar

od 5. rujna 2013. godine u Domu zdravlja Korčula radit će č e t v r t  k o m u popodnevnoj smjeni od 13:00 sati.

 

 

U Korčuli, 3. rujna 2013.god.

468 ad