Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Promjena rasporeda rada u Trpnju i Kuni Pelješkoj

Cijenjeni pacijenti,

obavještavamo Vas da se nakon povratka dr. Bošnjak normalizirao rad ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Korčula u Trpnju i Kuni Pelješkoj. Novi raspored rada možete pronaći na poveznici ispod teksta te na stranicama ordinacija.

Dom zdravlja Korčula

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU I KUNI OŽUJAK 2019 V2

 

Plan nabave za 2019. godinu

Na poveznici se nalazi plan nabave Doma zdravlja Korčula za 2019. godinu.

PLAN JAVNE NABAVE 2019

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – doktor dentalne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

- 1 doktor dentalne medicine, na određeno vrijeme za rad u ambulanti dentalne medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor dentalne medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
-          životopis
-          preslik osobne iskaznice
-          preslik diplome
-          potvrda HZMO-elektronički zapis
-          preslik odobrenja za samostalni rad
-          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

Odluka o prodaji rabljenih vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja donosi

ODLUKU O
PRODAJI RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Prodaju se rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Korčula javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuđača.

II. Predmet prodaje su:

a) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), VW Transporter 2.5 TDI; godina proizvodnje 2002.; snaga motora: 75 kW; ispravno,  prijeđeno 555.950 km;
početna cijena s PDV-om: 18.000,00 kn.

b) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), Citroen Jupmer 2.8 HDI; godina proizvodnje 2004.; snaga motora: 94 kW; ispravno; prijeđeno 433.300 km;
početna cijena s PDV-om: 9.000,00 kn.

Predmetna vozila mogu se razgledati u Doma zdravlja Korčula u Korčuli, Ulica 57 broj 5, od dana objave oglasa uz prethodnu najavu na mobitel 099/253-1047.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Na sljedećim poveznicama nalazi se Financijsko izvješće Doma zdravlja Korčula za 2018. godinu i Bilješke uz financisjko izvješće za 2018. godinu.

Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6

BILJEŠKE 01.01.-31.12.2018