Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

- 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine na određeno vrijeme

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

- 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli     

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 čistačica

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

N A T J E Č A J za primanje na stručno osposobljavanje – 1 prvostupnik/ca radiološke tehnologije

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na određeno vrijeme od jedne godine.

 

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 med.sestra / tehničar

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos