Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Plan nabave za 2019. godinu

Na poveznici se nalazi plan nabave Doma zdravlja Korčula za 2019. godinu.

PLAN JAVNE NABAVE 2019

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – doktor dentalne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

- 1 doktor dentalne medicine, na određeno vrijeme za rad u ambulanti dentalne medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor dentalne medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
-          životopis
-          preslik osobne iskaznice
-          preslik diplome
-          potvrda HZMO-elektronički zapis
-          preslik odobrenja za samostalni rad
-          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

Odluka o prodaji rabljenih vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja donosi

ODLUKU O
PRODAJI RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Prodaju se rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Korčula javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuđača.

II. Predmet prodaje su:

a) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), VW Transporter 2.5 TDI; godina proizvodnje 2002.; snaga motora: 75 kW; ispravno,  prijeđeno 555.950 km;
početna cijena s PDV-om: 18.000,00 kn.

b) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), Citroen Jupmer 2.8 HDI; godina proizvodnje 2004.; snaga motora: 94 kW; ispravno; prijeđeno 433.300 km;
početna cijena s PDV-om: 9.000,00 kn.

Predmetna vozila mogu se razgledati u Doma zdravlja Korčula u Korčuli, Ulica 57 broj 5, od dana objave oglasa uz prethodnu najavu na mobitel 099/253-1047.

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – 1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli i Orebiću

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

- 1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli i Orebiću

UVJETI:  6 mj. radnog iskustva

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i:

-          životopis
-          preslik osobne iskaznice
-          potvrda HZMO-elektronički zapis

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta i dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 09/2019 od 25. siječnja 2019. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je odustao od natječaja. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 medicinska/i sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

           - 1 medicinska/i sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli         

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

- 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u