Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

OBAVIJEST O RADU PEDIJATRIJSKE AMBULANTE U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da će pedijatrijska ambulanta zbog odsutnosti Marije Slavić, dr. med., spec. pedijatar u petak 29. studenog raditi poslijepodne.

Dom zdravlja Korčula

OBAVIJEST O RADU OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da Alemka Bosnić, dr. med., spec. oftalmolog od 27. studenog do 30. studenog neće raditi u Domu zdravlja Korčula ( neće raditi ni u Domu zdravlja dr. Ante Franulović )

Dom zdravlja Korčula

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE MEDICINE RADA U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da ordinacija medicine rada neće raditi kako je uobičajeno, u ponedjeljak 25. studenog, već će raditi u utorak 26. studenog 2019. godine.

Dom zdravlja Korčula

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE MEDICINE RADA U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da ordinacija medicine rada 11. studenog i 18. studenog 2019. godine neće raditi.

Davor Penić dr. med., spec. medicine rada će raditi 19. studenog 2019. godine u Domu zdravlja Korčula.

Dom zdravlja Korčula

Natjačaj prijem u radni odnos – dr. med. u Trpnju

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je ga bio obvezan polagati)

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

2) 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

3) 1 vozač, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

UVJETI:

 Ad 1) VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 Ad 2) SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

 Ad 3) SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije