Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Na sljedećim poveznicama nalazi se Financijsko izvješće Doma zdravlja Korčula za 2018. godinu i Bilješke uz financisjko izvješće za 2018. godinu.

Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6

BILJEŠKE 01.01.-31.12.2018

468 ad