Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Javna nabava

Pratite aktivne oglase javne nabave za DZ Korčula:

Ev. broj: JN/2-2013 - veljača 2013.. godine

Otvoreni postupak nabave male vrijednosti za predmet nabave električne energije

Preuzmite natječajnu dokumentaciju

Pogledajte orijentacijski troškovnik s elementima za izračun potrošnje električne energije

Lipanj, 2012. godine

Ev. broj: JN-1-2012

NABAVA DIGITALNOG EMG/EP SUSTAVA 2-KANALNOG

Dokumentacija za preuzimanje: JN-1-2012

——————————————

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.90/11) daje se slijedeća

OBAVIJEST

da Sebastijan Fabris, dr.med., ravnatelj Doma zdravlja Korčula, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, što se odnosi i na s njim povezane osobe.