Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Kontakt

DOM ZDRAVLJA KORČULA

20260 KORČULA

Ulica 57. k.br.5

Centrala:

Faks: 020/711-700

E-mail: dz-korcula@du.t-com.hr

OIB: 32567722366

MB: 03080935

Žiro račun: 23-001000-1100024650

Ravnatelj: 020/711-660

Pravna služba: 020/711-660

Računovodstvo i financije: 020/711-560

E-mali: dom.zdravlja.korcula@du.t-com.hr

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo: 020/711-560

 


Prikaži Dom zdravlja Korčula na većoj karti