Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Dentalna medicina

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINELovro Krstulović, dr.dent. med.
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-016
Nositelj tima: Lovro Krstulović, dr.dent.med.
Med. sestra: Marijana Baničević
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE   Denis Kaštelan, dr.dent.med.
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/715-517
Nositelj tima: Denis Kaštelan, dr.dent.med.
Med. sestra:  Lara Pešelj
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Tihana Botica, dr. dent. med. Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-089
Nositelj tima: Tihana Botica, dr.dent.med.
Med. sestra: Mediha Primorac   SPECIJALISTIČKA AMBULANTA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJUNositelj tima: dr.dent.med. Gordana Paić-Karega, spec ortodont Adresa: Ulica 57. k.br.5 KorčulaTelefon: 020/716-089Med. sestra: Fanita Hudulin

RASPORED RADA TIMOVA GORDANE PAIĆ KAREGA I TIHANE BOTICA KOLOVOZ 2019

ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ Joso Džijan, 
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Nositelj tima: Joso Džijan, z