Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Dijagnostika

 

KABINET ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU (RTG KABINET)
DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-559
Nositelj tima: Sebastijan Fabris,dr.med.spec.radiolog
Ing.radiologije: Toni Petković

RASPORED RADA INŽENJERA RADIOLOGIJE SIJEČANJ 2020
MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
Jasminka Violić, mag .med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine i Marina Nadilo, mag.med. biochem.,spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/715-151
Nositelj tima: Jasminka Violić, mag .med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine i Marina Nadilo, mag.med. biochem.,spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Laboranti: Nerina Silić i Jakica Lučić
CITOLOŠKI LABORATORIJ
Jadranka Podbevšek, dr.med.spec.med.citologije
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-701
Nositelj tima: Jadranka Podbevšek,dr.med.spec.med.citologije
Lab.tehničar: Frankica Kirhmajer
MIKROBIOLOŠI LABORATORIJ
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-147
Borjanka Silić,dr.med.spec.mikrobiolog
Rita Bojić, laborant
Deni Silić, laborant