Obiteljska medicina

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Nenad Rkman, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-505
Nositelj tima: Nenad Rkman, dr. med.
Medicinska sestra: Božena Šegedin
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Bishnu Prasad Bhandari, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/711-913
Nositelj tima: Bishnu Prasad Bhandari, dr. med.
Medicinska sestra: Eleonora Vegar
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Dušica Tasovac, dr. med., spec. obit. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/441-732, 099/253 1050
Nositelj tima:  Dušica Tasovac, dr. med., spec. obit. med.
Medicinska sestra: Ana Šestanović
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Marina Hajdić, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-048
Nositelj tima: Marina Hajdić, dr. med.
Medicinska sestra: Marina Tkalec
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Ante Salečić, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-576, 099/529 8734
Nositelj tima: Antun Botica, dr. med.
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada