Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Obiteljska medicina

OPĆA MEDICINA

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U KORČULI TRAVANJ 2019

    Ulica 57. k.br 5    KORČULA

Nenad Rkman, dr.med.                                                 Marina Hajdić, dr.med.

Tel. 020/715-505                                                                 Tel.020/715-048

Nositelje tima: Nenad Rkman, dr.med.                     Nositelje tima: Marina Hajdić,dr.med.

Med.sestra: Božena Šegedin                                         Med.sestra: Marina Tkalec

 

 

Liza Čurčić, dr.med, spec. obiteljske  med.                      Dušica  Tasovac, dr.med

Tel. 020/711-913                                                                                  Tel. 020/715-576

Nositelje tima: Liza Čurčić,dr.med spec.obi. med.                    Nositelj tima : Dušica Tasovac , dr. med 

Med.sestra: Kristina Ožić Bašić                                                U zamjeni  : Bishnu Prasad Bhand, dr.med

                                                                                                                 Med.sestra Iva Bajić

 

 

Maja-Ana Pažur, dr.med,spec.obiteljske med. 

Tel.020/ 441-732

Nositelj tima: Maja-Ana Pažur, dr.med.spec.obiteljske med.

Med.sestra: Ana Šestanović

 

 

Valentina Tadic Guzina dr. med.

 Telefon: 020/ 715-576

 Nositelj tima: Valentina Tadic Guzina dr. med.

 Medicinska sestra: Darinka Simoni