Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Specijalističke ambulante

Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula

 

 

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA Kristo Cebalo,dr.med.spec.ginekologije i opstetricije
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-982
Nositelj tima: Kristo Cebalo,dr.med.spec.ginekologije i opstetricije
Med. sestra: Slavojka Arsenović

Raspored rada Ginekološke amb

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/715-469
Nositelj tima: Marija Slavić, dr.med.spec.pedijatar
Med. sestra: Metka Mušić 
ORDINACIJA MEDICINE RADA DOM ZDRAVLJA KORČULARadno vrijeme:  Ponedjeljkom od 08.00
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-573
Nositelj tima: Davor Penić, dr.med.spec.medicine rada
Med. sestra: Radojka  Filipović
ORDINACIJA INTERNE MEDICINE DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-562
Nositelj tima: Prim.dr. Davor Podbevšek, spec. internist
Med. sestra: Slađana Puljić
ORDINACIJA INTERNE MEDICINE DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-562
Nositelj tima: Paula Botica, dr.med.spec.internist
Med. sestra: Slađana Puljić
UROLOŠKA ORDINACIJA DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 
Nositelj tima: Damir Šimunović, dr.med.spec.urolog
Med. sestra: VSs.Jakica Peručić
NEUROLOŠKA ORDINACIJA DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/715-660
Nositelj tima: Davor Jurišić,dr.med.spec.neurolog
Med. sestra: Matea Poša
AMBULANTA ŠKOLSKE MEDICINEAdresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-544
Anja Zelić,dr.med.spec.školske medicine
Senka Matić, med.sestra
ORDINACIJA FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/716-088
Nositelj tima: Sandra Pecotić Jeričević,dr.med.spec.fizijatar
Med. sestra: Mirjana Bajić
AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/711-279
Fizioterapeuti: Nikolina Lipanović, Erika Poljak, Dinko Steka