Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Ambulanta

Kuna Pelješka

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU I KUNI SIJEČANJ 2020

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Adresa: Kuna
Telefon: 020/742-025
Nositelj tima: Sara Antunović, dr.med.
Med. sestra: Anita Herceg