Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

- 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

-          životopis

-          preslik osobne iskaznice

-          preslik diplome

-          potvrda HZMO-elektronički zapis

-          preslik odobrenja za samostalni rad

-          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 111/18  12. prosinca 2018. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

 

 

468 ad