Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – doktor medicine

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

- 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli         

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

-        životopis

-        preslik osobne iskaznice

-        preslik diplome

-        potvrda HZMO-elektronički zapis

-        preslik odobrenja za samostalni rad

-        preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 86/18 dana 26. rujna 2018. godine i traje do 4. listopada 2018. godine.

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

 

 

468 ad