Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Natječaj za prijem u radni odnos – Liječnik u mobilnom palijativnom timu

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine specijalist, na neodređeno vrijeme, za rad u mobilnom palijativnom timu

UVJETI:  VSS doktor medicine specijalist, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, posebna edukacija iz palijativne skrbi

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslik uvjerenja/potvrde o položenoj posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi

Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula, s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos. (Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama br 82/19 od 4. rujna 2019. godine, te je rok za prijavu 12. rujna 2019. godine.)

 Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

468 ad