Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Dentalna medicina

Ulica Kralja Tomislava 22/1 Orebić

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Merlyn Borić,dr. dent.med.
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22/1 Orebić
Telefon: 020/714-233
Nositelj tima: Merlyn Borić,dr.dentalne med.
Med. sestra: Gordana Vekarić
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Dijana Koval- Batkovski,dr.dentalne med.
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22 Orebić
Telefon: 020/714-190
Nositelj tima: Dijana Koval – Batkovski , dr.dentalne med.
Med. sestra: Marta Šimunović