Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

Natječaj za prijem u radni odnos – Liječnik u mobilnom palijativnom timu

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine specijalist, na neodređeno vrijeme, za rad u mobilnom palijativnom timu

UVJETI:  VSS doktor medicine specijalist, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, posebna edukacija iz palijativne skrbi

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslik uvjerenja/potvrde o položenoj posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi

Obavijest o preventivnim pregledima na tumore kože

UPDATE: Svi termini su popunjeni

Poštovani,

Grad Korčula u suradnji s Domom zdravlja Korčula od 5. kolovoza do 9. kolovoza organizira preventivne preglede na tumore kože koje će obavljati  prim. Sanja Poduje, dr. med., spec. dermatolog. Radi velikog interesa primati će se samo pacijenti uz prethodnu narudžbu.

Pacijenti se za pregled mogu naručiti u subotu, 3. kolovoza, od 09,00 do 14,00 na mobitel: 091/979-5539, ili u utorak, 6. kolovoza, od 07,00 – 15,00, na telefon 020/711-660.

Dom zdravlja Korčula

Natječaj za prijem u radni odnos – tajnica ravnatelja

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– 1 tajnik/ica ravnatelja, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli.

Uvjeti: VŠS (prvostupnik/ica) upravnog, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– preslik diplome

– potvrdu HZMO-a – elektronički zapis.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula, s naznakom: »Za javni natječaj – prijem u radni odnos«.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave bit će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor, smatra se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontaktni telefon: (020) 711-660 ili (098) 997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

Dom zdravlja Korčula