Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Pedijatrijska ambulanta

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA DOM ZDRAVLJA KORČULA
Adresa: Ulica 57. k.br.5 Korčula
Telefon: 020/715-469
Nositelj tima: Marija Slavić, dr.med.spec.pedijatar
Med. sestra:

RASPORED RADA TIMA MARIJE SLAVIĆ SIJEČANJ 2020.doc