Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Ravnatelj

SEBASTIJAN FABRIS dr.med. – ŽIVOTOPIS

Na sjednici Upravnog vijeća DZ Korčula održanom dana 22. prosinca 2012, za novog Ravnatelja imenovan je Sebastijan Fabris, dr. med. S mandatom u trajanju u od sljedeće četiri godine.

Sebastijan Fabris, rođen je 12.lipnja 1970 u Splitu. Djetinjstvo je proveo u Korčuli, gdje je završio osnovno obrazovanje. Srednje zdravstveno obrazovanje, smjer sanitarno-laboratorijski tehničar,pohađao je u Splitu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu godine 1995.

Tijekom dosadašnje profesionalne karijere,nakon obavljenog dvogodišnjeg pripravničkog staža pri specijalnoj bolnici Jankomir, te položenog državnog ispita, 1997. zapošljava se u DZ Korčula u ambulanti u Smokvici gdje radi kao liječnik s 24-satnom pripravnošću.

Godine 1999. odlazi iz Smokvice u Zagreb, te kratko volontira na SK Vuk Vrhovac, a potom se se zapošljava u ambulanti opće med. DZ Željezničar, također u Zagrebu.

Početkom 2000, nakon provedene edukacije za rad na hemodijalizi na tadašnjem Odjelu urološke dijalize KBC Rebro u Zagrebu, vraća se u DZ Korčula, gdje radi na Hitnoj pomoći.Nakon otvaranja Odjela hemodijalize 2002. radi paralelno na Hitnoj pomoći i na Hemodijalizi.

Godine 2004. odlazi na specijalizaciju iz radiologije.Specijalistički staž odradio je u KBC Split na Zavodu za dijagnostičku i intervecijsku radiologiju pod mentorstvom prof.dr. S. Jankovića, gdje je 2008. položio specijalistički ispit. Nakon položenog specijalističkog ispita, godinu dana radi paralelno u poliklinici Sunce u Splitu i DZ Korčula, nakon čega se 2009. vraća u DZ Korčula gdje je voditelj ambulante za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku.

Od dodatne edukacije izdvajamo tečajeve prve kategorije:

2012. – Muscule 2012, Zagreb,

2008. – tečaj individulne edukacije liječnika iz radiološke dijagnostike raka dojke MF Split,

2008. – tečaj iz osnova muskuloskeletnog UZa Traumatološka klinika u Zagrebu.

2008. – Mamografski probir raka dojke: organizacija, rezultati i kontrola kvalitete- Split,

2003. – Tečaj ERC-a BLS i ALS – Split,

2003. – An update a clinical nephrology and dyalisis – Dubrovnik,

2000. – Pristup osobi oboljeloj od šećerne bolesti- Zagreb,

1999. – edukacija na KBC “Rebro” na Odjelu urološke dijalize, te na na Nefrološkom odjelu KBC Split za rad na hemodijalizi

1998. – Edukacija otočkih liječnika- hitna stanja u otočnoj medicini- Split

Važno je istaknuti i sudjelovanja na više kongresa i simpozija:

2006. aktivno: 4. Kongres hrvatskog društva radiologa, Zagreb,

2007. aktivno, 3. Kongres radiologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2010. 5. Kongres Hrvatskog društva radiologa, Opatija,

2011. 2 Hrvatsko-slovenski ultrazvučni kongres ,Rovinj,

2010 US – Croatian breast imaging- state of art, Dubrovnik ,

2009. Hot topics in sport medicine,Zagreb

2008. AVUS VI , Opatija

2007. 6. Susret intervencijskih radiologa hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem,Brač

2005. 5. Susret intervencijskih radiologa hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Brač

2000. Nefrologija danas- Dijabetička nefropatija.

- brojni drugi znanstveni skupovi i stručni susreti

U svom dosadašnjem radu, posebice na polju ultrazvučne i klasične radiološke dijagnostike, doprinosi podizanju razine zdravstvene zaštite, posebice dijagnostici malignih bolesti, navlastito karcinoma dojke, uz uspostavljenu dobru suradnju s prof. dr. Markom Margaritonijem, voditeljem kirurškog odjela OB Dubrovnik, te citologinjom dr Jadrankom Podbevšek. Tijekom proteklih godina surađuje i s Ligom za borbu protiv raka Korčula -Pelješac -Lastovo -Mljet gdje obavlja povremene preventivne ultrazvučne screening preglede s ciljem što ranijeg otkrivanja malignih bolesti .

Član je European Society of Radiology, Hrvatskog društva radiologa

Oženjen je, otac četvero djece

Do sada nije bio član niti jedne političke stranke.