Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Ambulante

 

  ORDINACIJA OPĆE MEDICINE  

RASPORED RADA TIMA OBITELJSKE MEDICINE U SMOKVICI SIJEČANJ 2020

Smokvica bb , SMOKVICA

Telefon: 020 / 831-015

Nositelj tima: Berta Tomašić, dr.med

Medicinska  sestra:  Marijana Didović

 

Ambulanta dentalne medicine
        Smokvica bb,  Smokvica
        Tel: 020 831 038
        Nositelj tima: Marina Didović, dr. dent. med.
        Medicinska sestra: Branka Tasovac