October 3, 2016 Off By DZ Korcula

 

J A V N I     P O Z I V

   Predstavniku radnika u Upravnom vijeću Doma zdravlja Korčula Ivanu Nobilo mandat ističe dana 14. studenog 2016 godine

 Temeljem članka 141 i 164 st. 3 Zakona o radu izbor za člana Upravnog vijeće provesti će se neposredno, tajnim glasovanjem. Izabranom predstavniku radnika mandat traje 4 godine.

Pozivaju se sindikati koji imaju svoje članove zaposlene u Domu zdravlja Korčula da istaknu kandidate za izbor člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Korčula – predstavnika radnika.

Kandidaturu može istaknuti svaki radnik Doma Zdravlja uz potporu najmanje 13 radnika.

Obrasce za isticanje kandidature mogu se preuzeti svaki radni dan u prostoriji Sanitetskog prijevoza ili na Internet stranici Doma zdravlja.

Kandidature za izbor člana upravnog vijeća dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva na internet stranici Doma zdravlja i Oglasnim pločama  Ivanu Nobilu.

Nakon prikupljenih kandidatura  formirati će se birački odbor koji  će organizirati i provesti neposredne izbore za člana Upravnog vijeća.

Predstavnik radnika u U.V.

Ivan Nobilo v.r.

U Korčuli 3. listopada 2016 godine

 

U privitku Obrasci

OBRAZAC ZA KANDIDATURU 

 

OBRAZAC ZA KANDIDATURU II