NATJEČAJ za prijem u radni odnos – doktor dentalne medicine

February 18, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

– 1 doktor dentalne medicine, na određeno vrijeme za rad u ambulanti dentalne medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor dentalne medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
–          životopis
–          preslik osobne iskaznice
–          preslik diplome
–          potvrda HZMO-elektronički zapis
–          preslik odobrenja za samostalni rad
–          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.