Elementor #3647

Ambulanta Trpanj

ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Nediljko Jurišić-Sokić, dr. med.

Adresa: Put dubokog doca 1, TRPANJ

Telefon: 020/743-404

Nositelj tima:

Zamjena: Nediljko Jurišić-Sokić, dr. med.

Medicinska sestra: Slađana Bunić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU I KUNI VELJAČA 2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ambulanta Kuna

ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Valentina Tadic-Guzina, dr. med.

Adresa: Kuna bb, KUNA

Telefon: 020/742-025

Nositelj tima: Valentina Tadic-Guzina, dr. med.

Medicinska sestra: Franica Rusković, bacc. med. techn. 

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

Raspored rada timova obiteljske medicine u Trpnju i Kuni prosinac 2019