Ambulante Kuna – Trpanj

DOM ZDRAVLJA KORČULA

URED RAVNATELJA                                               

 

Korčula, 1. srpnja  2013.                            RASPORED RADA TURISTIČKE

                                                                   AMBULANTE   U TRPANJ

                                                                   ZA   SRPANJ   2013. GOD.       

Datum

 

1.07. PO  

 

2.07. UT  

 

3.07. SR  

 

4.07. ČE  

 

5.07. PE  

 

6.07. SU                                                              

 

7.07. NE

 

 
8.07. PO

 

 Dr. Kučić                  16,00 – 22,00
9.07. UT Dr. Kučić                     8,00 – 14,00

 

10.07. SR  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

11.07. ČE  

 

12.07. PE  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

13.07. SU  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

14.07. NE

 

Dr. Kučić                     8,00 – 15,00

 

15.07. PO

 

Dr. Kučić                     8,00 – 14,00

 

16.07. UT  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

17.07. SR  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

 

 

18.07. ČE  

 

19.07. PE

 

 Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

20.07. SU Dr. Kučić                     8,00 – 15,00

 

21.07. NE

 

 Dr. Kučić                  14,00 – 21,00

 

22.07. PO  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

23.07. UT Dr. Kučić                     8,00 – 14,00

 

24.07. SR  Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

25.07. ČE  

 

26.07. PE

 

 Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

27.07. SU Dr. Kučić                     8,00 – 15,00

 

28.07. NE

 

 Dr. Kučić                  14,00 – 21,00

 

29.07. PO Dr. Kučić                     8,00 – 15,00

 

30.07. UT

 

 Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

31.07. SR

 

 Dr. Kučić                  16,00 – 22,00

 

 

NAPOMENA:

 

                                                                               R A V N A T E L J                                                                                                                                 Sebastijan Fabris, dr.med.