PRIJAVA ZA CIJEPLJENJE

DOM ZDRAVLJA KORČULA
Ulica 57. k.br.5
20260 KORČULA
Kontakt broj: 099 529 4945
E-mail: cijepni.punkt@dom-zdravlja-korcula.hr