Dentalna medicina

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Seka Palinić, dr. med. dent.

Adresa: Put dubokog doca 1, TRPANJ  

Telefon: 020/743-447 

Nositelj tima: Seka Palinić, dr. med. dent. 

Medicinska sestra: Marina Baletić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA DENTALNE MEDICINE SEKE PALINIĆ STUDENI 2023