Dentalna medicina

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Marina Didović, dr. med. dent. 

Adresa: Smokvica bb, SMOKVICA       

Telefon: 020/831-038        

Nositelj tima: Marina Didović, dr. med. dent.         

Medicinska sestra: Branka Tasovac

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA DENTALNE MEDICINE MARINE DIDOVIĆ PROSINAC 2022