Dentalna medicina – Informacije

DENTALNA MEDICINA KORČULA

Tihana Botica, dr. med. dent.

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMOVA GORDANE PAIĆ KAREGA I TIHANE BOTICA STUDENI 2023

 

Lovro Krstulović, dr. med. dent.

Radno vrijeme: utorak i četvrtak poslijepodne, ostalim danima ujutro

 

Denis Kaštelan, dr. med. dent.

Radno vrijeme: utorak i četvrtak poslijepodne, ostalim danima ujutro

 

Gordana Paić Karega, dr. med. dent., spec. ortodoncije

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMOVA GORDANE PAIĆ KAREGA I TIHANE BOTICA STUDENI 2023

 

DENTALNA MEDICINA SMOKVICA

 

Marina Didović, dr. med. dent. 

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA DENTALNE MEDICINE MARINE DIDOVIĆ STUDENI 2023

 

DENTALNA MEDICINA OREBIĆ

 

Merlyn Borić, dr. med. dent.

Radno vrijeme: parnim danima ujutro, neparnim danima poslijepodne, petkom uvijek ujutro

 

Nika Kovačević, dr. med. dent.

Radno vrijeme: parnim danima poslijepodne, neparnim danima ujutro, petkom uvijek ujutro

RASPORED RADA TIMOVA DENTALNE MEDICINE STUDENI 2023

 

DENTALNA MEDICINA TRPANJ

 

Seka Palinić, dr. med. dent.

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA DENTALNE MEDICINE SEKE PALINIĆ STUDENI 2023