Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava čelnika o nepostojanju sukoba interesa


Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi


2024. godina

Plan nabave za 2024. godinu

Plan Nabave_ DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2024


2023. godina

Plan nabave za 2023. godinu

Plan Nabave_ DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2023


2022. godina

Plan nabave za 2022. godinu

Plan Nabave_ DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2022


2021. godina

Plan nabave za 2021. godinu

Plan Nabave_ DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2021


2020. godina

Plan nabave za 2020. godinu

Plan Nabave_ DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2020


2019. godina

Plan nabave za 2019. godinu

Plan Nabave DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2019


Plan nabave za 2018. godinu

Plan Nabave DOM ZDRAVLJA KORČULA – 2018