Dentalna medicina

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Lovro Krstulović, dr. med. dent.
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/711-016
Nositelj tima: Lovro Krstulović, dr. med. dent.
Medicinska sestra: Marijana Baničević
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 – 14:30
utorak, četvrtak 13:00 – 20:30
subota (prva u mjesecu) 07:00 – 14:30
subota (druga u mjesecu) 07:00 – 09:30

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Tihana Botica, dr. med. dent
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/716-089
Nositelj tima: Tihana Botica, dr. med. dent.
Medicinska sestra: Mediha Primorac
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

 

RASPORED RADA TIMOVA GORDANE PAIĆ KAREGA I TIHANE BOTICA SRPANJ 2024

 

ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ

Joso Džijan, dentalni tehničar
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 091-512-2910
Nositelj tima: Joso Džijan, dentalni tehničar
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 08:00 – 14:00,
17:00 – 20:00
subota 08:00 – 13:00

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Denis Kaštelan, dr. med. dent.
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/715-517
Nositelj tima: Denis Kaštelan, dr. med. dent.
Medicinska sestra: Marija Franulović
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 – 14:30
utorak, četvrtak 13:00 – 20:30
subota (po rasporedu) 07:00 – 14:30

SPECIJALISTIČKA AMBULANTA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU

Gordana Paić Karega, dr. med. dent., spec. ortodoncije
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/441-735
Nositelj tima: Gordana Paić Karega, dr. med. dent., spec. ortodoncije
Medicinska sestra: Fanita Hudulin
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada


RASPORED RADA TIMOVA GORDANE PAIĆ KAREGA I TIHANE BOTICA SRPANJ 2024