Dijagnostika

ODJEL RADIOLOŠKE I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE (RTG)

Sebastijan Fabris, dr. med., spec. radiolog i subspecijalist ultrazvuka

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Telefon: 020/716-559 (naručivanje utorkom od 17-18h) ili na e-mail: rtg-uzv@dom-zdravlja-korcula.hr

Nositelj tima: Sebastijan Fabris, dr. med., spec. radiolog i subspecijalist ultrazvuka

Radiološki tehnolog: Toni Petković, bacc. med. radiologije

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada


RASPORED RADA INŽENJERA RADIOLOGIJE SRPANJ 2024

MEDICINSKO – BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Lada Surjan, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Telefon: 020/715-151

Nositelj tima: Lada Surjan, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 15:00

uzimanje uzoraka  07:30 – 8:30

izdavanje nalaza 13:00 – 14:00

CITOLOŠKI LABORATORIJ
Jadranka Podbevšek, dr. med., spec. med. citologije
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/711-701
Nositelj tima: Jadranka Podbevšek, dr. med., spec. med. citologije
Lab.tehničar: Frankica Kirhmajer

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 14:30

subota (prva u mjesecu, samo za naručene pacijente) 07:00 – 14:30

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Borjanka Silić, dr. med., spec. mikrobiolog
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/711-147
Nositelj tima: Borjanka Silić, dr. med., spec. mikrobiolog
Laboranti: Rita Bojić i Deni Silić

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 15:00