Obiteljska medicina

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Nenad Rkman, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-505
Nositelj tima: Nenad Rkman, dr. med.
Medicinska sestra: Božena Šegedin
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Tim bez nositelja 2
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/711-913
Zamjena: Bishnu Prasad Bhandari,dr. med.
Medicinska sestra: Eleonora Vegar
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Nika Čupić, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/441-732
Nositelj tima: Nika Čupić, dr.med
Medicinska sestra: Iva Bajić
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Marina Hajdić, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-048
Nositelj tima: Marina Hajdić, dr. med.
Medicinska sestra: Marina Tkalec
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Iva Grgić, dr. med.
Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA
Telefon: 020/715-576
Nositelj tima: Iva Grgić, dr. med.
Med. sestra: Dijana Šain
Radno vrijeme:
prema mjesečnom rasporedu rada