Specijalističke ambulante

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

Leila Mitrović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 

Obavezno naručivanje za pregled.

Mobitel: 099 / 253 1046

e-mail: ginekologija@dom-zdravlja-korcula.hr

Nositelj tima: Leila Mitrović, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Medicinska sestra: Marija Kunjašić 

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, petak  07:00 – 14:30

srijeda u Orebiću  7:00 – 14:30 

četvrtak  13:00 – 20:30

subota prema mjesečnom rasporedu rada

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

Marija Slavić, dr. med., spec. pedijatar
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/715-469
Nositelj tima: Marija Slavić, dr. med., spec. pedijatar
Medicinska sestra: Darinka Simoni

Obavezno naručivanje za pregled.

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA MARIJE SLAVIĆ SVIBANJ 2024

ORDINACIJA INTERNE MEDICINE 

Prim. dr. Davor Podbevšek, spec. internist – kardiolog

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Telefon: 020/716-562

Nositelj tima: Prim. dr. Davor Podbevšek, spec. internist – kardiolog

Medicinska sestra: Slađana Puljić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA INTERNE MEDICINE 

Paula Botica, dr. med., spec. internist

Adresa: Ulica 57. k.br.5,  KORČULA

Telefon: 020/716-562

Nositelj tima: Paula Botica, dr. med., spec. internist

Medicinska sestra: Slađana Puljić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA MEDICINE RADA

Davor Penić, dr. med., spec. medicine rada

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Kontakt: 099 529 4948

Nositelj tima: Davor Penić, dr. med., spec. medicine rada

Medicinska sestra: Anamarija Padovan, bacc. med. techn.

Radno vrijeme:  Utorak od 08:00

UROLOŠKA ORDINACIJA

Damir Šimunović, dr. med., spec. urolog
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Naručivanje na broj: 020/716-575
Nositelj tima: Damir Šimunović, dr. med., spec. urolog
Medicinska sestra: Jakica Peručić, bacc. med. techn.

 

NEUROLOŠKA ORDINACIJA

Davor Jurišić, dr. med., spec. neurolog

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Nositelj tima: Davor Jurišić, dr. med., spec. neurolog

 

 

AMBULANTA ŠKOLSKE MEDICINE

Anja Zelić, dr. med., spec. školske medicine

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Telefon: 020/711-544

Mobitel: 098-645- 550

Nositelj tima: Anja Zelić, dr. med., spec. školske medicine

Medicinska sestra: Senka Matić

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 15:00

rad s pacijentima 07:30 – 13:00

ORDINACIJA FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE

Sandra Pecotić – Jeričević, dr. med., spec. fizijatar
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/716-088
Nositelj tima: Sandra Pecotić – Jeričević, dr. med., spec. fizijatar
Medicinska sestra: Mirjana Bajić

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda  07:00 – 15:00 (rad s pacijentima 07:30 – 13:30) – Korčula

utorak i petak ujutro – Orebić

četvrtak  12:00 – 20:00 (rad s pacijentima 13:30 – 19:00) – Korčula

svaki 4.-ti petak u mjesecu ujutro – Smokvica

ORDINACIJA FIZIKALNE TERAPIJE 

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA

Telefon: 020/711-279

Fizioterapeuti: Eva Harlović, bacc. physioth.,

Nikolina Lipanović, Erika Poljak

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 15:00

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Adresa: Ulica 57. k.br. 5, KORČULA
Telefon: 098/180-7050
Nositelj tima: Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Medicinska sestra: Doris Antičević Medić
Radno vrijeme:

utorak  08:00 – 14:00 – Korčula

OBAVIJEST O RADU PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE DR. BILJANE BACKOVIĆ RUDAN