Ambulanta

ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Valentina Tadic-Guzina, dr. med.

Adresa: Kuna bb, KUNA

Telefon: 020/742-025

Nositelj tima: Valentina Tadic-Guzina, dr. med.

Medicinska sestra: Franica Rusković, bacc. med. techn. 

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

  

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU I KUNI SVIBANJ 2021