Medicinske usluge

Medicinske usluge

U Korčuli i područnim ambulantama radi 11 timova obiteljske medicine, 5 timova dentalne medicine sa 2 zubotehnička laboratorija, patronažna služba i služba sanitetskog prijevoza, a u Korčuli radi Medicinsko-biokemijski laboratorij, Citološki laboratorij, Rtg kabinet, dvije Internističke ambulante, jedna Urološka ambulanta, Ginekološka ambulanta, Pedijatrijska ambulanta, Psihijatrijska ambulanta, Neurološka ambulanta, Ambulanta fizikalne terapije i rehabilitacije te odjel Hemodijalize kapaciteta 12 bolesnika.

U zgradi Doma zdravlja, osim navedenih djelatnosti, svoju djelatnost obavlja i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u čijem sastavu radi ambulanta školske medicine, higijensko-epidemiološka služba te mikrobiološki laboratorij. Svoju djelatnost u Domu zdravlja obavlja i Županijski zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, koji organizira rad hitne službe u Korčuli i Orebiću te Kuni,Trpnju i Janjini. U zgradi Doma zdravlja smještena je i Ispostava Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje.