N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula

November 9, 2016 Off By DZ Korcula

Na  temelju članka 59. Zakona o  zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 114/12, 82/13, 22/14, 154/14. 70/16) i članka 24. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula

 

Za ravnatelja Doma zdravlja Korčula može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  (N.N. br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 114/12, 82/13, 22/14, 154/14. 70/16)  ), odnosno koja ima:

 

 

– završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integralni preddiplomski i diplomski                    sveučilišni studij,

–        najmanje 5 godina radnog iskustva  u struci.

 

Uz zamolbu na natječaj, kandidat je obvezni priložiti:

 

 

–        dokaz da  im završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integralni preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij,

–        dokaz da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

–        domovnicu

–        životopis

–        potvrdu o nekažnjavanju

 

Mandat ravnatelja traje 4 godine.

 

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu DOM ZDRAVLJA KORČULA, Ulica 57. br.5.,   20261 Korčula, u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15  dana od objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za ravnatelja“. Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O rezultatu natječaja svi kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od zaključivanja natječaja.

 

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

…………………………………………………………..

Published on web: Nov 9, 2016 @ 9:33