N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na određeno – Čistačica

October 11, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1 čistačica, na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, za rad u Trpnju         

UVJETI:  6 mj radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i:

–          životopis

–          preslik osobne iskaznice

–          potvrda HZMO-elektronički zapis

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta i dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Ovaj natječaj je objavljen u narodnim novinama br. 90/18 od 10. listopada 2018. godine i traje do 18. listopada 23018. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA