N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 doktor medicine na određeno vrijeme

November 26, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

– 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli     

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

–        životopis

–        preslik osobne iskaznice

–        preslik diplome

–        potvrda HZMO-elektronički zapis

–        preslik odobrenja za samostalni rad

–        preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj.

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Ovaj natječaj je objavljen u narodnim novinama br. 104/18 od 21. studenog 2018. godine i traje do 29. studenog 2018. godine.

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA