N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 medicinska/i sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

December 14, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

           – 1 medicinska/i sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli         

UVJETI:  SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

–          životopis

–          preslik osobne iskaznice

–          preslik svjedodžbe/diplome

–          potvrda HZMO-elektronički zapis

–          preslik odobrenja za samostalni rad

–          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 111/18 12. prosinca 2018. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA