N A T J E Č A J za prijem u radni odnos – 1 čistačica

November 16, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

– 1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli

UVJETI:  6 mj radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i:

–        životopis

–        preslik osobne iskaznice

–        potvrda HZMO-elektronički zapis

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta i dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je odustao od natječaja. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA