N A T J E Č A J za prijem u radni odnos:1 fizioterapeut SSS/VŠS na određeno vrijeme u Korčuli

July 5, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos:

1 fizioterapeut SSS/VŠS na određeno vrijeme u Korčuli              

UVJETI:  SSS/VŠS smjer fizioterapeut, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

–     preslik osobne iskaznice

–          životopis

–          preslik svjedodžbe

–          preslik odobrenja za samostalni rad

–          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

–          potvrda HZMO-elektronički zapis

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br 56/2018 izdanima 4 srpnja 2018. godine.

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098 997 9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA