N A T J E Č A J za primanje na stručno osposobljavanje – 1 prvostupnik/ca radiološke tehnologije

November 16, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na određeno vrijeme od jedne godine.

 

– 1 prvostupnik/ca radiološke tehnologije

UVJETI:  prvostupnik/ca radiološke tehnologije, nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju u koje se obrazovala, da se kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti i:

–        životopis

–        preslik osobne iskaznice

–        preslik diplome

–        potvrda HZMO – elektronički zapis

–        potvrdu HZZa o statusu nezaposlene osobe

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta i dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je odustao od natječaja. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata. Sklapanje ugovora ovisi o dobivanju pozitivnog mišlčjenja HZZa.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA