Natjačaj prijem u radni odnos – dr. med. u Trpnju

September 24, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 – 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
– životopis
– preslik osobne iskaznice
– preslik diplome
– potvrda HZMO-elektronički zapis
– preslik odobrenja za samostalni rad
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je ga bio obvezan polagati)

Dom zdravlja Korčula osigurava smještaj. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.