Natječaj – Liječnik

June 21, 2013 Off By Admin_DZ

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos:

 1. Liječnik obiteljske medicine – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme u turističkoj ambulanti u Orebiću od 8.07. do 31.08 2013. god. osiguran smještaj na teret poslodavca

UVJETI: VSS medicinski fakultet, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalni rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • preslik domovnice
  • preslik radne knjižice
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098 997 9970.

 

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

  Natječaj – Liječnik u Ambulanti Orebić

 

Postavljno na mrežnu stranicu: 21. 6. 2013.