Natječaj – Medicinske sestre (3)

June 21, 2013 Off By Admin_DZ

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos:

 

1. Medicinska sestra u turističkoj ambulanti – 3 izvršitelja, rad na određeno vrijeme od 8.07. do 31.08.2013.

 

UVJETI: SSS medicinskog smjera, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalni rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik svjedodžbe
  • preslik domovnice
  • preslik radne knjižice
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Kontakt telefon: 020/711-660 ili 0989979970

 

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

  Natječaj – Medicinska sestra u turističkoj ambulanti

 

Postavljeno na mrežnu stranicu 21. 6. 2013.