Natječaj za izbor ravnatelja

December 1, 2012 Off By Administrator
Natječaj za izbor ravnatelja

Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12) i članaka 24. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisuje

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula.

Za ravnatelja Doma zdravlja Korčula može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12), odnosno koja ima:

– završeni sveučilišni diplomski studij

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Uz zamolbu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o VSS

– dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

– domovnicu

– životopis

– potvrdu o nekažnjavanju.

Mandat ravnatelja traje 4 godine.

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. br. 5, 20261 Korčula, u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«. Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja svi kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od zaključivanja natječaja.

Natječaji objavljeni u Narodnim Novinama br.130/12