NATJEČAJ za prijem u radni odnos – 1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli i Orebiću

January 28, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

– 1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli i Orebiću

UVJETI:  6 mj. radnog iskustva

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i:

–          životopis
–          preslik osobne iskaznice
–          potvrda HZMO-elektronički zapis

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta i dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 09/2019 od 25. siječnja 2019. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne dođe na razgovor smatra se da je odustao od natječaja. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA