NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

August 27, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u COVID-19 ambulanti u Korčuli

UVJETI: 

VSS doktor medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)

Dom zdravlja Korčula financira smještaj.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 95/20 od 26. kolovoza 2020. godine, te je stoga rok za prijavu 3. rujna 2020. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA