NATJEČAJ za prijem u radni odnos

May 9, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1) dva doktora medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

2) jednog doktora medicine, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti

3) dvije medicinske/a sestre/tehničara, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

4) jednu/og medicinsku sestru/tehničara, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti.

Uvjeti:

– ad 1) i 2) VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

– ad 3) i 4) SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– preslik svjedodžbe/diplome

– potvrdu HZMO-a – elektronički zapis

– preslik odobrenja za samostalni rad

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu (za one koji su u obvezi).

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave bit će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata.

Za detaljnije informacije telefon za kontakt: (020) 711-660 ili (098) 997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.